Välkommen till kattsjukdomar.se, Sveriges främsta källa för information om kattsjukdomar.
Copyright © 2007-2010 www.kattsjukdomar.se
Materialet på denna sida är skyddat av upphovsrättslagen.
För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@kattsjukdomar.se


Dela den här sidan

Förebyggande vård.

Vaccination

design image

Det är förstås bäst att förebygga så att katten slipper drabbas av sjukdomar i onödan. Det finns numera flera vaccin för katter som det kan vara värt att investera i för att bespara sig själv och katten onödigt lidande. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) anser att följande tre är basvaccin som är mycket viktiga att vaccinera med för att förebygga större utbrott av infektionssjukdomar med dödlig utgång.

Här är några av de vaccin som kan vara bra att känna till:

Följande kallas av SVA för tilläggsvaccin, som kan användas om det finns särskilda skäl.

  • Calicivirus finns i olika varianter och kan vara bidragande orsak till luftvägsinfektioner, till exempel kattsnuva. Hur pass effektivt vaccinet är vet man ännu inte. Kattungar vaccineras vid nio veckors ålder, återigen efter tre veckor och när katten är ett år. För innekatter räcker detta, men utekatter som utsätts mer för smittor behöver fortsätta vaccineras vart tredje år. De kombinationsvaccin som finns täcker också herpes- och parvovirus. Dessa är Felocell CVR vet, Nobivac Tricat vet och Fevaxyn Pentofel.

  • Herpesviruset går att vaccinera mot, men katten kan fortfarande infekteras och få symptom. Dessa är i allmänhet inte lika påtagliga för en vaccinerad katt. Kattungar vaccineras vid nio veckors ålder, återigen efter tre veckor och när katten är ett år. För innekatter räcker detta, men utekatter som utsätts mer för smittor behöver fortsätta vaccineras vart tredje år. Vaccinen är desamma som för caliciviruset.

  • Parvovirus, som orsakar kattpest, ska katten vaccineras mot vid nio veckors ålder. Sedan upprepas vaccinationen vid ett års ålder. Ett intervall på två-tre år mellan vaccinationerna ska sedan ge katten immunitet. Vaccinen är desamma som för caliciviruset.
  • Coronaviruset går att vaccinera mot, men för vanliga huskatter är det inte nödvändigt eftersom risken att katten smittas är nära på obefintlig. Kattungar kan vaccineras först vid sexton veckors ålder men om andra katter i hemmet är smittade är det förmodligen för sent att vaccinera. Det vaccin som finns heter Primucell FIP vet.

  • Ringorm kan tillfälligt bli värre och kan fortfarande ge fler smittbärare vid vaccination. Det vaccin som finns mot ringorm heter Insol Dermatophyton. SVA ser inte vaccination som en effektiv förebyggande åtgärd.
  • Klamydia ger lindrigare symptom men kan fortsätta att smitta även efter vaccination. Immuniteten är inte särskilt långvarig, mellan tolv och arton månader. Vaccination kan vara lämpligt i uppfödningar där klamydia har förekommit tidigare. Fevaxyn Pentofel täcker förutom klamydia även parvo-, herpes och calicivirus.

  • Leukemivirus ska vaccineras emot först efter det att katter i en grupp, till exempel på en uppfödning, har testats och de som bär smittan isoleras. Innekatter ska inte vaccineras eftersom de inte utsätts för smitta. Kattungar blir inte helt säkert skyddade genom vaccination. Katter blir mer resistenta mot smittan med åldern. Unga utekatter i områden där smittan finns är alltså mest motiverade att vaccineras. Vaccinet Leucogen vet finns mot leukemivirus.

Expression c.category is undefined on line 84, column 29 in kattsjukdomar_forum_threads.ftl. The problematic instruction: ---------- ==> if c.title?has_content && c.category = cat && (c.state = 'TRUSTED' || c.state = 'UNTRUSTED') [on line 84, column 1 in kattsjukdomar_forum_threads.ftl] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.core.InvalidReferenceException: Expression c.category is undefined on line 84, column 29 in kattsjukdomar_forum_threads.ftl. at freemarker.core.TemplateObject.assertNonNull(TemplateObject.java:124) at freemarker.core.ComparisonExpression.isTrue(ComparisonExpression.java:121) at freemarker.core.AndExpression.isTrue(AndExpression.java:68) at freemarker.core.AndExpression.isTrue(AndExpression.java:68) at freemarker.core.ConditionalBlock.accept(ConditionalBlock.java:77) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:209) at freemarker.core.IteratorBlock$Context.runLoop(IteratorBlock.java:179) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:416) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:102) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:209) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:209) at freemarker.core.ConditionalBlock.accept(ConditionalBlock.java:79) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:209) at freemarker.core.IteratorBlock$Context.runLoop(IteratorBlock.java:179) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:416) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:102) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:209) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:209) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:189) at freemarker.template.Template.process(Template.java:237) at se.spaceloops.cms.servlet.ContentProcessor.processContentList(ContentProcessor.java:183) at se.spaceloops.cms.servlet.ContentProcessor.processContentString(ContentProcessor.java:70) at se.spaceloops.cms.servlet.RequestProcessor.writeOutputStreem(RequestProcessor.java:297) at se.spaceloops.cms.servlet.MsServlet.service(MsServlet.java:231) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:511) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:390) at org.mortbay.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:216) at org.mortbay.jetty.servlet.SessionHandler.handle(SessionHandler.java:182) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.handle(ContextHandler.java:765) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.handle(WebAppContext.java:418) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:230) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:114) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:152) at org.mortbay.jetty.Server.handle(Server.java:326) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handleRequest(HttpConnection.java:542) at org.mortbay.jetty.HttpConnection$RequestHandler.headerComplete(HttpConnection.java:923) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:547) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:212) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:404) at org.mortbay.io.nio.SelectChannelEndPoint.run(SelectChannelEndPoint.java:409) at org.mortbay.thread.QueuedThreadPool$PoolThread.run(QueuedThreadPool.java:582)
Dela den här sidan